Sanofi Genzyme

Policy för cookies

Denna webbplats använder cookies för att optimera användningen av webbplatsen och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att använda denna webbplats samtycker du till användning av cookies på din enhet enligt beskrivningen i vår Policy för cookies.

Du kan ändra eller avaktivera dina inställningar för cookies när som helst, men då fungerar kanske inte delar av vår webbplats korrekt. Besök avsnittet ”Hantera eller avaktivera cookies” i vår Policy för cookies för mer information.

Behandlar atopisk dermatit från insidan1

Atopisk dermatit, även kallat atopiskt eksem, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som ger mycket torr hud och kliande utslag. Atopisk dermatit beror på en underliggande inflammation som pågår även när huden ser frisk ut.

Dupixent® (dupilumab) verkar genom att påverka den underliggande inflammationen och hudbarriären, och kan förbättra de besvärande symptomen som förknippas med AD, inklusive klåda, störd sömn samt patientrapporterad ångest och depressionsymtom.1

Dupixent® (dupilumab)injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Rx, F, D11AH05.

Indikation: Dupixent är indicerat för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre) vilka är aktuella för systemisk behandling.

Dosering: Den rekommenderade dosen av Dupixent är en initial dos på 600 mg (två injektioner á 300 mg), följt av 300 mg givet subkutant varannan vecka.

Varning och försiktighet: Patienter med astmakomorbiditet ska inte justera eller avsluta astmabehandlingen utan att först konsultera sin läkare. För fullständig information om kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar och pris, se www.fass.se.

Kontaktuppgifter: Dupixent tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel. +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: okt 2019

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Dupixent 300 mg subventioneras för patienter (12 år och äldre, 60 kg eller mer) med svår atopisk dermatit som på grund av otillräcklig effekt eller andra medicinska skäl saknar ytterligare behandlingsalternativ.

Referenser:

  1. Dupixent SPC, www.fass.se