Sanofi Genzyme

Policy för cookies

Denna webbplats använder cookies för att optimera användningen av webbplatsen och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att använda denna webbplats samtycker du till användning av cookies på din enhet enligt beskrivningen i vår Policy för cookies.

Du kan ändra eller avaktivera dina inställningar för cookies när som helst, men då fungerar kanske inte delar av vår webbplats korrekt. Besök avsnittet ”Hantera eller avaktivera cookies” i vår Policy för cookies för mer information.

Här kan du beställa material för både patient och klinik

Fyll i det antal du önskar av varje artikel och tryck sedan på skicka-knappen.

* Obligatoriska uppgifter att lämna.

Dina personuppgifter kommer att hanteras av SANOFI AB, ett bolag som är organiserat enligt Sveriges lagar och har sitt huvudkontor på Lindhagensgatan 120, 104 25 Stockholm, Sverige. ("Sanofi"), i syfte att skicka Sanofis senaste individuellt anpassade kampanj- och produktinformation till dig. I detta syfte kan dina personuppgifter komma att delas inom SANOFI-gruppen och med externa leverantörer (t.ex. IT-leverantörer, marknadsföringsbyråer etc.) som hjälper Sanofi i behandlingen av dina personuppgifter. Vissa av dessa kan vara belägna i länder utanför EES, som inte garanterar samma skydd för personuppgifter som det land du befinner dig i. I detta fall har Sanofi genomfört lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter, och dessa kommer alltid att behandlas med största omsorg. Sanofi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Jag godkänner ovanstående text och går med på att ta del av Sanofis individuellt anpassade marknadsföreningsmaterial och produktinformation via:

Dupixent® (dupilumab) 300 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Varje förfylld spruta för engångsbruk innehåller 300 mg dupilumab i 2 ml lösning (150 mg/ml). Rx, F, D11AH05. Indikation: Dupixent är indicerat för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna patienter vilka är aktuella för systemisk behandling. Dosering: Den rekommenderade dosen av Dupixent är en initial dos på 600 mg (två injektioner á 300 mg), följt av 300 mg givet subkutant varannan vecka. Varning och försiktighet: Patienter med astmakomorbiditet ska inte justera eller avsluta astmabehandlingen utan att först konsultera sin läkare. För fullständig information om, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar och pris, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Dupixent tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 104 25 Stockholm, tel. +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: september 2018. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Subventioneras endast för patienter med svår atopisk dermatit som på grund av otillräcklig effekt eller andra medicinska skäl saknar ytterligare behandlingsalternativ.