Sanofi Genzyme

Policy för cookies

Denna webbplats använder cookies för att optimera användningen av webbplatsen och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att använda denna webbplats samtycker du till användning av cookies på din enhet enligt beskrivningen i vår Policy för cookies.

Du kan ändra eller avaktivera dina inställningar för cookies när som helst, men då fungerar kanske inte delar av vår webbplats korrekt. Besök avsnittet ”Hantera eller avaktivera cookies” i vår Policy för cookies för mer information.

Om Dupixent

Dupixent® (dupilumab) är en rekombinant human IgG4-monoklonal antikropp som hämmar cytokininducerad IL-4 och IL-13-respons. Dupixent kan förbättra symtom som klåda och störd sömn. Studier med Dupixent visar också en förbättring på patientrapporterad ångest och depression vilket kan förbättra patienternas livskvalitet. Dupixent administreras genom subkutan injektion av vårdpersonal eller av patienten själv i hemmet. Dupixent går att använda med eller utan topikala kortikosteroider.1


Verkningsmekanism

Interleukin-4 och interleukin-13 är de huvudsakliga typ 2-cytokiner (inklusive Th2) som är involverade vid atopisk dermatit. Dupilumab är en rekombinant human IgG4-monoklonal antikropp som hämmar IL-4- och IL-13-signalering via typ I-receptorn (IL-4Rα/γc), samt både IL-4- och IL-13-signalering genom typ II-receptorn (IL-4Rα/IL-13Rα).1

Läs mer om verkningsmekanismen (länk till FASS)

Effekt

Dupixent kan bland annat förbättra lesionernas omfattning och svårighetsgrad, klådans intensitet och livskvaliteten. 1-3

Läs mer om effekten (länk till FASS)

Säkerhet

Dupixent är en vältolererad behandling. De vanligaste biverkningarna var reaktioner vid injektionsstället, konjunktivit, blefarit och oral herpes.3

Läs mer om säkerhet (länk till FASS)

Dosering

Dupixent rekommenderas att ges i en initial dos på 600 mg (två subkutana injektioner á 300 mg) administrerat av vårdpersonal, följt av 300 mg varannan vecka som kan administreras i hemmet.1

Läs mer om dosering


Referenser:

  1. Dupixent SPC, www.fass.se
  2. Blauvelt A, de Bruin- Weller M, Gooderham M, Cather JC, et al. Long-term management of moderate-to-severe atopic dermatitis with dupilumab and concomitant topical corticosteroids (LIBERY AD CHRONOS): a 1-year, randomised, double-blinded, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2017;389(10086):2287-2303. doi: 10.1016/S0140-6736(17)31191-1.
  3. de Bruin-Weller, M., Thaçi, D., Smith, C.H., Reich, K. et al. (LIBERTY AD CAFÉ). Br J Dermatol. Accepted Author Manuscript. doi:10.1111/bjd.16156