Sanofi Genzyme

Policy för cookies

Denna webbplats använder cookies för att optimera användningen av webbplatsen och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att använda denna webbplats samtycker du till användning av cookies på din enhet enligt beskrivningen i vår Policy för cookies.

Du kan ändra eller avaktivera dina inställningar för cookies när som helst, men då fungerar kanske inte delar av vår webbplats korrekt. Besök avsnittet ”Hantera eller avaktivera cookies” i vår Policy för cookies för mer information.

Dupixent® (dupilumab) ingår nu i läkemedelsförmånen för behandling av svår atopisk dermatit.1

Ladda ner praktisk startguide för Dupixent (PDF)

Dupixent® är indicerat för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit (AD) hos vuxna patienter som är aktuella för systemisk behandling. Dupixent är en monoklonal antikropp som hämmar interleukin-4 (IL-4) och IL-13 signalering.2

Dupixent subventioneras endast för patienter med svår atopisk dermatit som på grund av otillräcklig effekt eller andra medicinska skäl saknar ytterligare behandlingsalternativ. Apotekens utpris (AUP) till patient är SEK 11 264,21 för en förpackning med två förfyllda sprutor.1

Dupixent är den första biologiska behandlingen för vuxna med måttlig till svår atopisk dermatit. I fas-III-studierna har Dupixent visat signifikant effekt på eksemets omfattning och svårighetsgrad, klåda och livskvalité. Dupixent har uppvisat en god säkerhetsprofil. De vanligaste biverkningarna var reaktioner vid injektionsstället, konjunktivit, blefarit och oral herpes.2-4

  1. www.tlv.se 2018-05-18.
  2. Dupixent SPC www.fass.se
  3. Simpson E. et al., Two Phase 3 Trials of Dupilumab versus Placebo in Atopic Dermatitis, NEJM 2016; 375: 2335-48.
  4. Blauvelt A. et al., Long-term management of moderate-to-severe atopic dermatitis with dupilumab and concomitant topical corticosteroids (LIBERTY AD CHRONOS): a 1-year, randomised, double-blinded, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2017; 389: 2287–2303.

Dupixent® (dupilumab) 300 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Varje förfylld spruta för engångsbruk innehåller 300 mg dupilumab i 2 ml lösning (150 mg/ml). Rx, F, D11AH05. Indikation: Dupixent är indicerat för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna patienter vilka är aktuella för systemisk behandling. Dosering: Den rekommenderade dosen av Dupixent är en initial dos på 600 mg (två injektioner á 300 mg), följt av 300 mg givet subkutant varannan vecka. Varning och försiktighet: Patienter med astmakomorbiditet ska inte justera eller avsluta astmabehandlingen utan att först konsultera sin läkare. För fullständig information om, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar och pris, se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Dupixent tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 104 25 Stockholm, tel. +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: januari 2018. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Subventioneras endast för patienter med svår atopisk dermatit som på grund av otillräcklig effekt eller andra medicinska skäl saknar ytterligare behandlingsalternativ.